dissabte, 11 de juliol de 2009

Il palone del Ballarò

CAPTURAT PER "BELART" A "PALERMO"